2014. május 14., szerda

Tatay Sándor - Kinizsi Pál

- az 1400-as években, itthon, Mátyás király idejében vagyunk, a portyázó törökök igyekeznek betörni az - amúgy már az osztrákokkal csatákat vívó - hazánkba.. a főhős Kinizsi Pál, Mátyás király híres, nagy erejű/eszű katonája..
és persze az "igazságos" mondavilágból már ismert álruhás, mosolygós király alakja is újra kirajzolódik, meseszerűen jelenítve meg azt is, ami bizony nem volt meseszerű (elnyomás, szegénység, stb.)..

L. utolsó kötelező olvasmánya 3. osztályban.. fejezetekre bontva ismerhetjük meg Pál (néhol csak feltételezett) életét, a történetet itt-ott "kikerekítve", felnagyítva jeleníti meg az író.. 

de nézzük csak meg, ki is volt Kinizsi Pál? alacsony sorból emelkedett az országbírók közé, kitűnő hadvezér volt, nevével egybeforrt a legyőzhetetlen jelző, és bár sikereit elsősorban a csatatereken érte el, feljegyezték, hogy észbeli képességeivel is kiemelkedett kortársai közül.. uralkodóját hűséggel szolgálta , amiért - és a háborúkban nyújtott szolgálataiért - jelentős birtokadományokban részesült.. jutott figyelme arra is, hogy birtoka központját felvirágoztassa..
miután pusztán a neve említésétől is a visszavonulás jutott az ellenség eszébe, öregen, betegen is a csapataik élén állt, így otthonától távol érte őt a halál
Kinizsit a magyar föld szülöttének tartották -a hagyomány szerint Vázsonyban élte ifjú éveit- és népszerűségében számíthatott az is, hogy Kinizsi Mátyás katonája volt, aki maga is a magyar történelem legendás alakja, és akiről magáról is számtalan anekdota szállt szájról szájra..
az elképesztő erejű Kinizsiben láthatta a nép-joggal- azt az embert, aki az ellenségtől képes volt megvédeni a hazát és akire lehetett számítani, ha baj van, aki emberfeletti erejével egymaga is képes volt megfutamítani a túlerőben lévő ellenséget..
a személyével kapcsolatos érzelmeket jól mutatja, hogy a kenyérmezei diadalt is az ő nevéhez kötötték, hiszen az esemény úgy maradt fenn a néphagyomány emlékezetében, hogy a csata kimenetele akkor fordult meg a mi javunkra, amikor Kinizsi megjelent a csatatéren.. még ha nyilvánvaló túlzás is egy ember tevékenységével indokolni az egész csata kimenetelét, kétségtelen, hogy Kinizsi győzelmei hatására a törökök békét kötöttek Mátyással, így az ő részükről hosszú időre béke köszöntött a magyar földre.

számtalan történetet őrzött meg a népnyelv Kinizsiről, mégis kérdés, hogy mennyire ismerjük az életét valójában, hiszen ezekben a történetekben keveredik a valóság és a legenda, és miután hiteles forrás nem szól az életének első évtizedeiről, sok kérdésre nem kaphatunk biztos választ.. például azt sem tudjuk, hogy hol és mikor született.. születésének idejét semmilyen forrás nem említi, a legvalószínűbb, hogy valamikor az 1430-as évek táján született, származását illetően pedig  megingathatatlan a hagyomány: egyszerű, paraszti származásúnak tartják (bár nem elképzelhetetlen a kisnemesi származása sem)..
születési helyét sem ismerjük, a néphagyomány szerint Vázsonyban volt molnárlegény -oda való volt-, ott találkozott vele Mátyás király, aki látva az ifjú erejét, azonnal meghívta a seregébe katonának
 
írásos emlék maradt fenn arról, hogy ott volt Mátyás mellett a morvaországi háborúban -1468-ben-, és ebben az időszakban már sorra kapja a birtokadományokat a hősi tetteiért, harci sikereiért, így lett ura a Veszenyi család birtokainak is 1472-ben (ennek a birtoknak volt része Vázsony falu, ahol Kinizsi otthonra talált)
1483-ban a török több éves fegyverszünetet kötött -Kinizsi áldásos tevékenységének köszönhetően- Mátyással.. a nyugodalmas évek lehetőséget adtak arra, hogy Kinizsi felvirágoztassa Vázsonyt: ennek részeként átépítette az itt álló várat és a falu plébániatemplomát, majd Pálos rendi kolostort épített a település határában, azzal a céllal, hogy itt legyen a családi temetkezőhelyük (Kinizsit itt is helyezik örök nyugalomra)
a szerzetesek jelenléte jótékony hatással van a kulturális életre is, ennek jó példája a Magyar Beninga (Kinizsi felesége) részére a kolostorban másolt két imádságos könyv (az ú.n. Festetics- és Czech-kódex)
Kinizsi az 1480-as évek körül veszi feleségül egykori feljebbvalójának, későbbi hadvezértársának, Magyar Balázsnak a lányát, Beningát
életének utolsó, Mátyás halála utáni, évei ellentmondásosak: az uralkodóhoz mindvégig hű Kinizsi bár megígéri Mátyásnak, hogy fiának, Corvin Jánosnak a trónra lépését segíteni fogja, mégis tevékeny szerepet vállal a főurak pártján II. Ulászló királlyá választásában..
szétveri Corvin János seregét és ő az, aki szétveri a fosztogató fekete sereg utolsó egységeit; Kinizsi azonban ezeken a vitatható harci cselekményeken túl továbbra is az egyike volt annak a kevés személynek, aki védelmezője volt Magyarországnak a külső ellenséggel szemben. 1490-ben visszaverte Miksa seregét -aki volt olyan merész, hogy elfoglalta Vázsonyt- , és még ugyanebben az évben megfutamította a törököt Nagyvárad alól. 
a következő évben Szendrő váránál győzte le a törököket. 1494-ben a király országbíróvá emelte és annak ellenére, hogy az egészségi állapotában igencsak megrendült Kinizsit hordszéken kellett a csaták helyszíneire vinni, a sorozatos vereségek hatására már végső menekülésen gondolkodott a török szultán, amikor a rettegett ellenfél 1494. november 29-én elhunyt..
örök nyugalomra -végakaratának megfelelően- az általa építtetett pálos kolostor templomában helyezték. vörösmárvány sírja az épületegyüttes pusztulása után töredékesen maradt ránk, sírját kirabolták, de szerencsére a benne elhelyezett sodronypáncéling, sisak és kétélű pallos nem veszett el, így az ma is látható a Nemzeti Múzeum kiállításán..

ez azért valóban - szerintem is - egy olyan élettörténet, amit igazán "színesen", legendásan, mesébe hajlóan is meg lehet (kell!) írni.. L. szerette/szereti olvasni (a hozzá készült és a gyerekek által megoldandó feladatlap pedig nagyszerű - bár házi feladat, akkor is élvezet vele foglalkozni.. nem tudom, ki állította össze a feladatlapot, de nagyon jóra sikerült, dicséret érte..)Nincsenek megjegyzések:

Magamról

(micsoda butaság ez...)